Pravni portal Mojepravo.net
Pravni portal mojepravo.net
Advokat Primer Minisajta

Lokacija

Adresa: Beogradska 49
Grad: 11000 Beograd
Opština: Vračar
Poštanski broj: 11000
Poštanski kod 125607
Država: Srbija

Kontakt

Telefoni: 011/368-235
Mobilni telefoni: 060/368-2350
E-mail: adresar@mojepravo.net
Web site: http://www.advzoranslazic.mojepravo.net
Skype: mojepravo
GPS koordinate 44.806858,20.459399

Opis

Advokatska kancelarija Petrović osnovana je 1996. godine. Bavimo se pružanjem pravnih saveta i zastupanjem fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima u sledećim oblastima prava: - Krivično pravo (odbrana i zastupanje u krivičnim postupcima) - Privredno pravo (osnivanje privrednih društva, promene u privrednim društvima, likvidacija privrednih društva, zastupanje pred Agencijom za privredne registre, zastupanje u privrednim sporovima, zastupanje u stečajnim postupcima) - Radno pravo (zastupanje u radnim sporovima) - Obligaciono pravo (zastupanje u postupcima naknade svih vidova materijalne i nematerijalne štete, sastavljanje svih vidova ugovora između fizičkih lica, sastavljanje svih vrsta poslovnih ugovora) - Nasledno pravo (pokretanje i zastupanje u ostavinskom postupku, sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju) - Porodično pravo (pružanje saveta i zastupanje u sporovima u vezi razvoda braka, podele imovine stečene u toku braka, alimentacije...) - Poslovi sa nekretninama (zastupanje u svim fazama postupka prometa nepokretnosti) - Upravno pravo (zastupanje u upravnom postupku pred organima Republike Srbije)

 

 

Gde se nalazim


Prikaži Pravnička mapa na većoj karti

Radno vreme


Svakim radnim danom od 08:00 - 16:00 h


Teritorija obavljanja delatnosti


Advokatsku delatnost obavljam na celoj teritoriji Republike Srbije.