Pravni portal Mojepravo.net
Pravni portal mojepravo.net
Adresar portala Mojepravo

VAŠ MINISAJT

Zavređujete da sve Vaše kvalifikacije i potvrde Vaše stručnosti budu javno objavljene i da Vaše prisustvo na najznačajnijem pravnom adresaru sa ex-Yu prostora bude adekvatno Vašoj reputaciji.

Iskažite poštovanje prema klijentima koji sa pravom od Vas očekuju detaljne i ažurne informacije .

Javite se na adresar@mojepravo.net


Izmena ili dopuna podataka

Ukoliko adresar ne sadrži podatke o Vama i Vašoj delatnosti ili oni zahtevaju izmenu, javite se e-mail porukom na adresu adresar@mojepravo.net.
U poruci pored podataka dostavite i potvrdu Vašeg identiteta: skeniranu ličnu kartu ili profesionalnu legitimiaciju ili navedite internetski izvor koji potvrđuje ove podatke (link ka sajtu komore na kojoj se nalaze ti podaci, link ka sajtu suda na kojem se nalaze podaci o veštacima, tumačima i sl.).

Do kraja avgusta 2012. godine unos ili ispravka Vaših podataja u adresar je besplatan.

Vaši klijenti zaslužuju više

Za samo 1.900 dinara Vaša stranica
na adresaru može izgledati ovako:

Kliknite na sliku da pogledate mini sajt Iskažite poštovanje prema klijentima i omogućite im uvid u informacije o Vašoj delatnosti, iskustvima, Vašoj stručnosti, kvalifikacijama i ostalim podacima koji su im neophodne da naprave dobar izbor.

Klijenti sa pravom od Vas očekuju da te informacije budu tačne i ažurne.

I Vi zavređujete da sve Vaše kvalifikacije i potvrde Vaše stručnosti budu javno objavljene i da Vaše prisustvo na najznačajnijem pravnom adresaru sa ex-Yu prostora bude adekvatno Vašoj reputaciji.

Određujući simboličnu cenu od samo 1.900 dinara godišnje za ovu uslugu, pravni portal Moje pravo se potrudio da ova mogućnost bude dostupna svim sudskim tumačima.

 

Pored osnovnih podataka Vaš mini-sajt na adresaru sadrži:

  • stranicu bez naših reklama
  • opis delatnosti
  • Dodatne informacije ( e-mail, fax, radno iskustvo, web adresu, adresu
  • google Maps (ukoliko je Vaš grad obuhvaćen Google mapama)
  • SEO optimizaciju
  • Uz doplatu moguće je dobiti:
  • Verziju ove stranice na drugim jezicima
  • mogućnost poddomenske adrese portala mojepravo.net (npr: www. tumacmarkomilic.mojepravo.net)
  • Za više informacija kontaktirajete nas putem e-maila minisajt@mojepravo.net

Sudski tumač Lepša Aćimović

   
Jezik: kineski
Adresa: Bul. JNA 164
Grad: 11000 Beograd
Telefon: 666-131
Država Srbija

Reklamirajte se na Mojepravo

Ukoliko grupu vaših potencijalnih klijenta čine i advokati, sudije i ostali pravnici, studenti pravnih fakulteta, sudski tumači, veštaci, notari, te brojni laici koji tragaju za pravnim informacijama onda je portal mojepravo.net idelno mesto za Vašu reklamu.

Pravni portal se već godinama nalazima na prvom mestu Google pretraga po pojmu PRAVO i pri pretrazi mnogih drugih pravnih pojmova. U martu 2011. na portalu Mojepravo.net našlo se 115.000 posetilaca koji su pregledali 750.000 stranica. To znači da će Vaša reklama na portalu Mojepravo.net biti prikaza oko 8.5 miliona puta godišnje.

Pogledajte cenovnik  i kontaktirajte nas na reklama@mojepravo.net