Pravni portal Mojepravo.net
Pravni portal mojepravo.net
Adresar portala Mojepravo


Samo ažuran adresar je koristan adresar. U suprotnom, njegovi korisnici će utrošiti mnogo vremena na pozivanje pogrešnih ili nepostojećih brojeva ili tumača koji se više ne bave tumačenjem.


Za održavanje ažurnosti adresara neophodna je aktivna uloga samih tumača i stoga, pored javnog poziva putem portala mojepravo.net, naši promoteri nastoje i da lično kontaktiraju svakog tumača i uključe ga u održavanju sopstvene stranice sa detaljima na Pravnom adresaru.

Određujući više nego simboličnu cenu za tu uslugu, isključili smo mogućnost da ona bude prepreka njihovom uključivanju, i verujemo da ćemo na taj način na adresaru napraviti razliku između aktivnih tumača i onih kojih se više ne bave ovom delatnošću.

Kako bismo Vam pomogli da što pre nađete tumača voljnog za angažovanje, tumači koji održavaju svoju web prezentaciju na adresaru stavljeni su u vrh svih listi pretraga i istaknuti su ikonicom kvačice.
Ispod njih, abecednim redosledom, poređani su svi ostali tumači, koji se nisu odazvali našem pozivu da uređuju svoju stranicu na adresaru pa nemamo potvrdu da li su još uvek aktivni.

Nagrada za Pravni adresar


Diskobolos 2012 - priznanje u kategoriji web ostvarenja

NagradaMeđunarodni žiri 18. smotre IT stvaralaštva dodelio je Pravnom adresaru portala mojepravo.net specijalno priznanje u kategoriji web ostvarenja Više informacija


Odricanje od odgovornosti:

Baza je nastala sabiranjem listi sudskih tumača iz raznih izvora. Ne tvrdimo da se u bazi nalaze svi registrovani sudski tumači i vrlo je verovatno da se u bazi nalazi i značajan broj onih tumača koji nisu više aktivni. Ne garantujemo za tačnost svih podataka, ali ćemo svakom tumaču omogućiti besplatan upis ili ispravku podataka.

Terminologija

Stalni sudski tumači = sudski prevodioci + sudski tumači znakova slepih, gluvih ili nemih lica.

Ova terminologija ustanovljena je Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima ("Sl. glasnik RS", br. 35/2010). Na adresaru se nalaze podaci o obe grupe sudskih tumača pa otuda i naziv Adresar stalnih sudskih tumača (a ne Adresar sudskih prevodilaca).

Legenda

Provereni podaci - ova ikonica označava tumače čije su podaci provereni i koji putem Minisajt ili Minisajt PLUS prezentacije ažuriraju svoje podatke, a radi lakšeg pronalaženja stavljeni su u vrh listi. Tumači koji nisu odgovorili na naš poziv za ažuriranjem podataka nisu izbrisani, već su stavljeni u drugi deo liste.

detaljnije - klik na ovu ikonicu vodi Vas na stranicu sa više detalja o izabranom tumaču. Postoje 3 vrste ovih stranica sa detaljima:


Osnovna stranica

Na ovim stranicama se nalaze podaci koji su preuzeti sa sajta Ministarstva pravde, koji su dati prilikom registracije sudskog veštaka.

Nemamo potvrdu da li su ti podaci i dalje ažurni i ne garantujemo za njihovu tačnost.

Besplatno

Minisajt stranica

Veštak sam vodi računa o podacima koji se nalaze na adresaru i na uvid Vam je stavio i dodatne informacije kako biste mogli napraviti pravilan izbor. U redovnom kontaktom sa veštakom proveravamo ažurnost ovih podataka.

1.900 dinara/godišnje

Minisajt plus

Bogatija i profesionalnija web prezentacija na adresaru pruža ozbiljniji izgled i još više podataka o veštaku.

U redovnom kontaktom sa veštakom proveravamo ažurnost ovih podataka.

3.600 dinara/godišnje


Vaš mini-sajt na Adresaru

Za samo 1.900 dinara godišnje Vaša stranica može izgledati ovako

Iskažite poštovanje prema svojim potencijalnim klijentima i omogućite im potpunu informaciju o Vašoj delatnosti, iskustvima, Vašoj stručnosti i kvalifikacijama.
Omogućite im lakši kontakt postavljajući Google mapu i informacije o Vašem e-mailu i ostalim vidovima elektronske komunikacije.
Budite prisutni na adekvatan način na najznačajnijem pravnom adresaru na ex-Yu prostoru, javite nam se na


adresar@mojepravo.net

Mediji o Pravnom adresaru


Teks o Pravnom adreasaru objavljen u Info reviji

Više informacija o projektu pravnog adresara, kao i o značaju i vrstama dodatnih prezentacija na adresaru, možete saznati i iz intervjua sa njegovim autorom koji je objavljen u Info reviji.

Nagrada

Više informacija >>>

2 laka koraka


Prvo
Preuzmite obrazac i zahtev

Obrazac za advokate

Obrazac za veštake

Obrazac za tumače

Zahtev za unos podataka

Prvo
PPopunjeni obrazac i skenirani Zahtev (potpisan i overen Vašim pečatom) pošaljite na
adresar@mojepravo.net

Adresar tumača Republike Srbije

Izaberite državu
Izaberite mesto prebivališta
Izaberite jezik
Prezime i ime 


Trenutno se u adresaru nalaze samo tumači iz R Srbije.
Ovaj filter možete koristiti ukoliko npr. tražite tumača koji živi istom gradu kao i Vi.
Pored odabira prevodilaca za jedan jezik (npr. engleski), možete odabrati i prevodioce za više jezika (npr. engleski, nemački).
Prvo upišite prezime, a potom ime - koristite naše slova (č, ć, dž ,đ, š i ž).
 
Adresa Više informacija Potvđeni podaci
Gaev TanjaBeogradruski, ukrajinskiOtona Župančiča 35/27
Primjer MinisajtaBeograd345345
Atanasovski GordanaBeogradčeškiMića Radakovića 8/59
Đorđević JasminaNišengleski, nemački Kruševska 4/7
Krimer-Gaborović SanjaSuboticaengleski, italijanskiPuškinov Trg 5/30
Pajić GordanaBeogradslovenačkiPeđe Milosavljevića 60
Sinadinović JelenaNovi SadengleskiBulevar Kralja Petra I 33
Vujičić-Stevanić DraganaBeogradengleskiStjepana Filipovica 34/13
Donev AntonioČačakmakedonskiBanjalučka 1
Glumac-Borjan JasminaBeogradengleski22. oktobra 21
Jovanić OlgicaNova PazovanemačkiKralja Petra Prvog 69
Kosanović VanjaBeogradengleskiBulevar Zorana Đinđića 37
Mitrović MajaZaječarnemačkiIvana Milutinovića 48
Caričić SlavišaBeogradalbanskiJovana Bjelica 6/12
Makišova AnaGložanslovački Masarikova 24
Savarino Petrović Rosa MariaNišitalijanskiJužnomoravskih brigada 41
Abbas KhaledBeogradarapskiZabrdanska 18
Aćimović LepšaBeogradkineskiBul. JNA 164
Ačkovski Petrović BiljanaBeogradengleskiVlajkoviceva 12
Adžemović-Crepulja ZoranaBeogradruskiBrace Jerkovic 101
Agošton LasloNovi Sadmađarski Ilije Ognjanovic 6
Al Hajjar Mohamed NabilBeogradarapski
Al Kawaz BiljanaBeogradarapskiBilecka 5
Alaburić VesnaNovi Sadengleski Kralja Petra I 13
Albijanić RankaBeograditalijanskiV. Tomanovica 13

VaŠ MINISAJT, MINISAJT PLUS, banner

Sa minisajtom, odnosno minisajtom PLUS omogućavate objavljivanje više podataka o Vašoj delatnosti i obezbeđujete potvrdu ažurnosti Vaših podataka, a time i istaknutije mesto u adresaru.

Javite se na mail adresar@mojepravo.net i nakon toga će Vas kontaktirati naši promoteri i pružiti Vam sve informacija o našoj ponudi. Izrada minisajta je u roku od 3 dana od dana dostavljanja Vaših podataka.

BANNER - Vaš banner će biti postavljne na ovoj stranici za pretragu veštaka, kao i na svim Osnovnim stranicama veštaka (Minisajt i Minisajt PLUS stranice su lišene tuđih reklama).

Cena bannera: 1.000 dinara/mesečno.