Pravni portal Mojepravo.net
Pravni portal mojepravo.net
Adresar portala Mojepravo

 

Iz iskustva Vam je poznato da je potraga za veštakom zna da bude iscrpljujuća jer većina kontaktiranih veštaka „trenutno nije u mogućnosti“ „više se ne bavi veštačenjem“ ili pak „zovete nepostojeći broj“.

Za održavanje ažurnosti adresara neophodna je aktivna uloga samih veštaka i stoga, pored javnog poziva putem portala mojepravo.net, naši promoteri nastoje i da lično kontaktiraju svakog veštaka i uključe ga u održavanju sopstvene stranice sa detaljima.

Određujući više nego simboličnu cenu za tu uslugu, isključili smo mogućnost da ona bude prepreka njihovom uključivanju, i verujemo da ćemo na taj način na adresaru napraviti razliku između onih koji se ozbiljno bave veštačenjima od onih kojima ta titula služi za upotpunjavanje vizit karte ili onih koji su prestali da se bave ovom delatnošću.

Kako bismo Vam pomogli da prilikom potrage odmah nađete veštaka voljnog za angažovanje, oni koji održavaju svoju web prezentaciju stavljeni su u vrh svih listi pretraga i istaknuti su ikonicom kvačice. Ispod njih, abecednim redosledom, poređani su svi ostali veštaci (čak i oni koji su, ne razumevajući suštinu javne delatnosti, insistirali da se njihovi podaci ne objavljuju).

Nagrada za Pravni adresar


Diskobolos 2012 - priznanje u kategoriji web ostvarenja

NagradaMeđunarodni žiri 18. smotre IT stvaralaštva dodelio je Pravnom adresaru portala mojepravo.net specijalno priznanje u kategoriji web ostvarenja

Više informacija >>>


Ispod ovog teksta nalazi se pretraživač sudskih veštaka. Klikom na ikonicu otvoriće se stranica sa detaljnijim podacima o željenom veštaku. Postoje 3 vrste ovih stranica sa detaljima:

 

Osnovna stranica

Na ovim stranicama se nalaze podaci koji su preuzeti sa sajta Ministarstva pravde, koji su dati prilikom registracije sudskog veštaka.

Nemamo potvrdu da li su ti podaci i dalje ažurni i ne garantujemo za njihovu tačnost.

Besplatno

Minisajt stranica

Veštak sam vodi računa o podacima koji se nalaze na adresaru i na uvid Vam je stavio i dodatne informacije kako biste mogli napraviti pravilan izbor. U redovnom kontaktom sa veštakom proveravamo ažurnost ovih podataka.

1.900 dinara/godišnje

Minisajt plus

Bogatija i profesionalnija web prezentacija na adresaru pruža ozbiljniji izgled i još više podataka o veštaku.

U redovnom kontaktom sa veštakom proveravamo ažurnost ovih podataka.

3.600 dinara/godišnje


Pored pretraživača se nalaze pravila kojih se morate pridržavati prilikom pretrage.
Osnovno je da prvo upišete prezime, a potom ime, te da koristite naše karaktare (č, ć, dž ,đ, š i ž).

Untitled Document

Vaš mini-sajt na Adresaru

Za samo 1.900 dinara godišnje Vaša stranica može izgledati ovako

Iskažite poštovanje prema svojim potencijalnim klijentima i omogućite im potpunu informaciju o Vašoj delatnosti, iskustvima, Vašoj stručnosti i kvalifikacijama.
Omogućite im lakši kontakt postavljajući Google mapu i informacije o Vašem e-mailu i ostalim vidovima elektronske komunikacije.

Budite prisutni na adekvatan način na najznačajnijem pravnom adresaru na ex-Yu prostoru, javite nam se na

adresar@mojepravo.net
Untitled Document

Mediji o Pravnom adresaru


Teks o Pravnom adreasaru objavljen u Info reviji

Više informacija o projektu pravnog adresara, kao i o značaju i vrstama dodatnih prezentacija na adresaru, možete saznati i iz intervjua sa njegovim autorom koji je objavljen u Info reviji.

Nagrada

Više informacija >>>

2 laka koraka


Prvo
Preuzmite obrazac

Obrazac za advokate

Obrazac za veštake

Obrazac za tumače


Prvo
Popunjen obrazac pošaljite na
adresar@mojepravo.net

Veštaci - propisi


Adresar veštaka Republike Srbije

 

Izaberite državu
Izaberite oblast
Izaberite sud registracije
Izaberite grad:
Izaberite specijalizaciju
Prezime i ime
prvo upišite prezime, a potom ime

Moguće je koristiti 6 filtera, ali će Vam najčešće biti dovoljna samo dva ili tri (npr. Oblast i Sud ili Oblast, Grad i Specijalizacija).
Odaberite željene parametre i kliknite taster TRAŽI
.

DRŽAVA:
U adresaru su trenutno nalaze samo sudski veštaci iz Srbije.

SPECIJALIZACIJA:
Za pretragu po opisu specijalizacije prethodno je neophodo izabrati Oblast ili Grad

IME I PREZIME:
OBAVEZNO PRVO UPIŠITE PREZIME, A POTOM IME..
Neophodno je da koristite naše karaktere (npr. Čačić, a ne Cacic)...

TABELA S REZULTATIMA:
Podatke u tebeli možete sortirati ako kliknete na naslov (header) kolone po kojoj želite da izvršite sortiranje.

- U tabeli su date samo osnovne informacije - više podataka možete pogledati ako kliknete na Info ikonicu

- ikonica označava da sam veštak vodi računa o ispravnosti i ažurnosti podataka.

 
Više informacija Potvđeni podaci
Carić Marko Novi Sad Poslovne finansije
Carić Marko Novi Sad Telekomunikacije
Jovanović Srđan Beograd Procena vrednosti 
Stojanović Vedran Niš Visokogradnja i konstrukterstvo
Bokun Zlatko Beograd Opšta hirurgija
Bubulj Petar Beograd Motori i motorna vozila, procesna tehnika 
Dragović Miodrag Beograd Procena vrednosti nepokretnosti i dr.
Đovčoš Martin Stara Pazova Uzroci požara, eksplozija i havarija
Đuričić Dušan Beograd Procena vrednosti mašina, mehanizacije,vozila i opreme
Đuričić Zoran Beograd Sigurnost na radu
Đurković Vlado Beograd Tehnička mehanika 
Mihajlović Milan Beograd Projekti i konstrukcije visokogradnje
Petrović Dušan Novi Sad Bankarstvo
Savanović Novak Beograd Obračun potraživanja, javne finansije i javne nabavke
Savić Budimir Beograd Objekti visokogradnje i investicije u građevinarstvu 
Torbica Nikola Beograd Medicina rada
Bajin Zoran Beograd Ortopedska hirurgija i traumatologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, medicina sporta, reumatologija, menadžment u zdravstvu
Baračkov Milan Beograd Visokogradnja
Barlov Nedeljko Kraljevo Ekspertize saobraćajnih nezgoda
Đurendić-Brenesel Maja Novi Sad Sudskomedicinska toksikologija
Emreković Zoran Valjevo Obračun zarada
Grujić Konstantin Beograd Visokogradnja, niskogradnja i hidrotehnika
Harhaji Vladimir Novi Sad Ortopedija i traumatologija
Jocković Milorad Šabac Voćarstvo i vinogradarstvo
Jovanović Nebojša Beograd Ginekologija i akušerstvo

VaŠ MINISAJT, MINISAJT PLUS, banner

Sa minisajtom, odnosno minisajtom PLUS omogućavate objavljivanje više podataka o Vašoj delatnosti i obezbeđujete potvrdu ažurnosti Vaših podataka, a time i istaknutije mesto u adresaru.

Javite se na mail adresar@mojepravo.net i nakon toga će Vas kontaktirati naši promoteri i pružiti Vam sve informacija o našoj ponudi. Izrada minisajta je u roku od 3 dana od dana dostavljanja Vaših podataka.

BANNER - Vaš banner će biti postavljne na ovoj stranici za pretragu veštaka, kao i na svim Osnovnim stranicama veštaka (Minisajt i Minisajt PLUS stranice su lišene tuđih reklama).
Cena bannera: 1.000 dinara/mesečno.

Izmena ili dopuna podataka

Ukoliko adresar ne sadrži podatke o Vama i Vašoj delatnosti ili oni zahtevaju izmenu, javite se e-mail porukom na adresu adresar@mojepravo.net .

Ukoliko su ti podaci već ispravljenina sajtu Ministarstva pravde samo se pozovite na njega.
Ukoliko se podaci koji želite da ispravite još uvek ne nalaze na sajtu Ministarstva pravde, onda nam u poruci pored popunjenog obrasca sa podacima dostavite i skenirani Zahtev za unos/izmenu podataka koji je potpisan i overen Vašim pečatom veštaka.

Dešavanja - veštaci

Tekstovi veštaka