Pravni portal Mojepravo.net
Pravni portal mojepravo.net

Sudski veštak Miodrag Dragović

Lokacija

Adresa: Otona Župančića 48/63 
Grad: Beograd
Opština: Novi Beograd
Poštanski broj: 11070
Poštanski kod: 190191
Okrug: Grad Beograd
Država: Srbija

Struka

Oblast: Građevinarstvo
Specijalizacija: Procena vrednosti nepokretnosti i dr.
Sud registracije: Viši sud u Beogradu
Stručna sprema: Diplomirani inženjer građevinarstva 
Broj rešenja: 740-05-03369/2010-03
Datum rešenja: 6.7.2011
Godina rođenja 1958
Strani jezici: engleski

Kontakt

Telefoni: 011 - 2606 609
Mobilni telefoni: 063 - 202 704
E-mail: miodragdragovic2502@gmail.com

Opis

Završio Građevinski fakultet u Pristini, 1985. godine.

Poseduje licence Inženjerske komore Srbije za odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova.

Zaposlen u Inspektoratu odbrane Ministarstva odbrane, kao inspektor građevinske delatnosti u postupcima pripreme, projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i investicionog održavanja objekata, evidencije i raspolaganja nepokretnostima i dr.

Izvršio više procena građevinske i tržišne vrednosti nepokretnosti i investicionih ulaganja u nepokretnosti.

 

 

Gde se nalazim


Prikaži Pravničku mapu na većoj karti

Radno vreme

Svakim radnim danom od 17 do 20 časova i subotom od 10 do 15 časova.

Teritorija obavljanja delatnosti


Obavljam veštačenja prvenstveno na teritoriji grada Beograda, ali u obzir dolaze i veštačenja na celoj teritoriji Republike Srbije.