Pravni portal Mojepravo.netPravni portal mojepravo.net

Vedran Stojanović

Sudski veštak iz oblasti građevinarstva

Veštačenja iz građevinske oblasti

Sudski veštak sa 15-togodišnjih radnim iskustvom u građevinske oblasti specijalizovan za veštačenja Visokogradnje i konstrukterstva vrši sva građevinska veštačenja a naročito one vezana za tržišnu procenu nepokretnosti, prethodno osiguranje dokaza (prethodno utvrđivanje činjeničnog stanja), naknadno osiguranje dokaza (naknadno utvrđivanje činjeničnog stanja)m kao i usluge građevinskog troškovnika.

Tržišna procena nepokretnosti

 • Procena stanova (u zgradi, u kući, etažni)
 • Procena kuća (samostojeće, u nizu – dvojne, montažne, tradicionalne)
 • Procena vrednosti poslovnog prostora
 • Procena lokala (poslovni prostori)
 • Vikendice
 • Apartmani
 • Vile (samostojeće, etažne)
 • Stambene zgrade
 • Apartmanske zgrade
 • Stambeno-poslovne zgrade
 • Poslovne zgrade
 • Turistički objekti (hoteli, pansioni, kompleksi, restorani)
 • Sportsko-rekreacioni objekti (samostojeći, kompleksi)
 • Zdravstveni objekti
 • Specifične nekretnine (garaže, parkirališna mesta, benzinske pumpe, robne kuće, dvorci)
 • Procena vrednosti zemljišta (građevinska, poljoprivredna)
 • Konverzija zemljišta
 • Procena vrednosti industrijskih objekata (hale, skladišta, radionice)
 • Procena štete na objektima
 • Građevinska vrednost nepokretnosti
 • Procena vrednosti nekretnina u sadašnjem trenutku
 • Procena vrednosti nekretnina u nekom prošlom vremenu
 • Procena vrednosti nekretnina u nekom budućem vremenu
 • Veštačenja ( sudski veštak )

Procene nekretnina koja se najčešće koriste u sledeće svrhe:

 • Utvrđivanja ili revidiranja vrednosti osnovnih sredstava za firme i obrte
 • Dokapitalizacije postojećih firmi i obrta
 • Traženja hipotekarnih kredita pravnih i fizičkih osoba
 • Denacionalizacije i povrataćaja imovine
 • Vođenja stečajnog postupka
 • Ostavinske ili brakorazvodne deobe
 • Određivanja poreske osnovice
 • Eksproprijacije (izvlaštenja)
 • Određivanja isplativosti poslovnih akvizicija i investicija
 • Informativnog saznanja tržišne vrednosti nekretnine (pomoć kupcu i/ili prodavaču)

Saveti Veštaka

 • Utvrđivanje urbanističko-građevinskog potencijala nekretnine
 • Izbor optimalne varijante gradnje
 • Izbor građevinskog materijala i opreme
 • Izrada projektnog zadatka za gradnju
 • Zahvati na konstrukciji objekta
 • Saveti pri kupovini nekretnine
 • Provena isplativosti kupovine nekretnine
 • Saveti prilikom prodaje nekretnine

Usluge građevinskog troškovnika

 • Građevinski troškovnik pripreme za gradnju
 • Opšti građevinski troškovnik
 • Građevinski troškovnik kompletne investicije
 • Građevinski troškovnik održavanja
 • Građevinski troškovnik rekonstrukcije
 • Građevinski troškovnik za dovršenje gradnje
 • Građevinski troškovnik adaptacije
 • Građevinski troškovnik sanacije
 • Građevinski troškovnik za banku
 • Građevinski troškovnik izvršenih ulaganja na nekretnini.

Etažiranja nekretnina

Etažirenje nekretnina stiče se pravna potvrda vlasništva - stvarno vlasništvo upisom u zemljišne knjige.

 • Stanovi
 • Poslovni prostori
 • Garaže
 • Parking mesta
 • Kao i pripadajući delovi tim posebnim celinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo)

Slučajevi kada je potrebno izvršiti etažiranje nekretnine:

 • Hipotekarno jemstvo na kredit (hipoteka banke ne može se upisati ukoliko nije sprovedeno etažiranje, odnosno ukoliko nekretnina nije uknjižena)
 • Prije prodaje nekretnine (uknjižena nekretna postiže 10-15% veću cenu na tržištu i lakše se prodaje)
 • Pri uređivanju suvlasničkih odnosa
 • Pri deobi nekretnine
 • Radi lakšeg ostvarivanja naslednih prava i prava iz ugovora o poklonu
 • Kada je potrebno utvrditi suvlasničke udele u troškovima upravljanja

Prethodno osiguranje dokaza (prethodno utvrđivanje činjeničnog stanja)

Građevinski izvođači i insvestitori moraju biti svesni da za početak gradnje nije dovoljno samo osigurati građevinsku dozvolu i finansiranje objekta, nego i osigurati adekvatnu pravno-veštačku zaštitu. Takav pristup garantuje građevinskom izvođaču i investitoru dokaz u njihovu korist i veću mogućnost obrane od tužbi za naknadu štete.

 • Pružanje saveta i zastupanje u sporovima u vezi razvoda braka
 • Podela imovine stečene u toku braka
 • Alimentacija

Naknadno osiguranje dokaza (naknadno utvrđivanje činjeničnog stanja)

 • Utvrđivanje količine i vrednosti do sada izvedenih radova na nekretnini (utvrđivanje stepena dovršenosti nekretnine)
 • Utvrđivanje količine i vrednosti radova potrebnih za dovršenje nekretnine
 • Utvrđivanje kvaliteta izvedenih radova na nekretnini (utvrđivanje nedostataka na nekretnini) i to:
  • Posle delovanja "više sile" (razne nepogode, poplave, potresi i sl.)
  • Posle loše izvedenih građevinskih radova
  • Posle upotrebe loših građevinskih materijala
  • Nakon ostalih specifičnih uzroka
  • Posle analize uzroka nekvaliteta može se provesti procena troškova sanacije.
 • Utvrđivanje kompletnih građevinskih troškova (od projekta, građenja pa do održavanja) koju je klijent imao na nekretnini
 • Utvrđivanje stvarnih mera nekretnine (stana, kuće) i obračun površina prema SRP i ISO standardima.Sastoji se od:
  • Merenje nekretnine
  • Izrade obračuna netto korisne površine i stvarne površine nekretnine
  • Izrada osnove nekretnine

  Ovakav elaborat Veštaka može služiti za promenu stanja površina. Utvrđivanje stvarnih mera može se proširiti i na:fasade,krovove,potkrovlja i td. Takva veštačenja-elaborat merenja služi kao pomoć pre i posle angažmana majstora.

 • Utvrđivanje zbivanja i odgovornosti na gradilištu, tokom vremena, na temelju uvida u tehničku dokumentaciju (projekti, građevinska knjiga, građevinski dnevnik, razni zapisnici i sl.)
 • Utvrđivanje starosti nekretnine Veštak sprovodi na način da na temelju arhitektonskog oblikovanja, upotrebljenih materijala, stila gradnje i drugih dokumenata utvrdi da li je nekretnina građena pre ili kasnije u odnosu na traženu godinu.
 • • Utvrđivanja postojećeg stanja (sve ostalo nespomenuto) prilikom preuzimanja konkretne nekretnine od strane klijenta.

Arbitraža i mirenje

Arbitraža i mirenje su procesi aktivnog posredovanja u sporovima (investitor-izvođač-projektant i ostali specifični učesnici-strane) u smeru zadovoljavanja svih strana u sporu a na osnovu sprovedenog osiguranja dokaza iz gore navedenih tema.

Ostala veštačenja pod specifičnim slučajevima tržišnih procena

 • Tržišne procene nekretnina u vreme krize
 • Tržišne procene nekretnina pod raznim teretima-opterećenjima
 • Uticaj posebnih slučajeva na tržišne procene nekretnina
 • Tržišne procene nedovršenih nekretnina i delova nekretnina